Jak inteligentny dom pomaga osobom z niepełnosprawnościami?


Nowe technologie oferują wyższy komfort codziennego życia wszystkim domownikom, jednak osobom z niepełnosprawnościami mogą pomóc w sposób szczególny. Szerokie możliwości automatyzacji wielu procesów i obowiązków, oznaczają bardziej intuicyjne działanie całego domostwa, bez potrzeby ludzkiej ingerencji.

Dzięki integracji systemów, czyli ich połączeniu i współpracy, dom stanowi bezpieczną strefę, a systemy monitoringu i alarmowe umożliwiają pełną kontrolę i wgląd w aktualne wydarzenia w domu i na terenie posesji.

Dowiedz się, jak jeszcze inteligentne systemy mogą ułatwić codzienność osobom z niepełnosprawnościami.

Automatyzacja, czyli łatwiejsza codzienność

Najpopularniejsza cecha inteligentnych domów, która pozwala na pozbycie się przez domowników części obowiązków. Zautomatyzować możemy w zasadzie wszystko - od oświetlenia, poprzez ogrzewanie i klimatyzację, aż po otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy mają mniej na głowie.

Automatyzacja pozwala także na ustalanie harmonogramów, czyli planowanie aktywności na całą dobę. O wybranej porze odsłonią się rolety, włączy lub wyłączy światło na werandzie i w ogrodzie, a w zależności od potrzeby - uruchomią się zraszacze nawadniające ogród.

W kategorię automatyzacji wchodzą również czujniki ruchu, które mogą służyć nie tylko do załączania oświetlenia, ale również mogą być używane do monitorowania aktywności osoby w domu. W przypadku braku ruchu przez określony czas, system może wysłać powiadomienie do opiekuna lub służb ratunkowych. 

Inteligentny dom - wnętrze

Dodatkowo, monitorowanie stanu drzwi i okien za pomocą czujników może zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do domu oraz umożliwić śledzenie, czy drzwi zostały zamknięte na noc lub w przypadku opuszczenia domu.

Dowiedz się więcej o automatyzacji: Dom, który sam wie, co robić - automatyzacja w inteligentnym domu

Bezpieczeństwo - system monitoringu i alarmowy

Dzięki kamerom zainstalowanym na terenie posesji oraz wewnątrz domu, każdy z domowników ma wygodny podgląd w aplikacji, także na urządzeniach przenośnych. Możesz zatem z każdego miejsca w domu, a także będąc poza nim, kontrolować co dzieje się na terenie Twojej posiadłości - kto zbliża się do bramy, kto dzwoni do drzwi lub czy pomoc domowa należycie wypełnia swoje obowiązki. Funkcja ta może okazać się bardzo przydatna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Co więcej, dostępu do podglądu z monitoringu możesz udzielić zaufanej osobie, która zdalnie będzie mogła sprawdzić, czy mieszkaniec inteligentnego domu nie potrzebuje pomocy.

Inteligentny dom - podgląd z kamer w aplikacji Basalte Home

Inteligentny dom może być także wyposażony w systemy alarmowe, które wykrywają sytuacje awaryjne, takie jak upadek osoby, obecność dymu lub pożar, zalanie pomieszczenia itp., i natychmiast powiadamiać odpowiednie służby ratunkowe. 

Dodatkowo, instalacja przycisków alarmowych w łatwo dostępnych miejscach w domu umożliwia osobom z niepełnosprawnościami szybkie wezwanie pomocy w przypadku nagłej potrzeby, na przykład w przypadku upadku lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. 

System alarmowy może być także zintegrowany z innymi urządzeniami monitorującymi zdrowie, takimi jak zegarki czy opaski fitness, aby umożliwić śledzenie parametrów zdrowotnych i reagowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 

Pomocna dłoń - asystenci głosowi

Integracja systemów alarmowych z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple Siri, może znacząco pomóc osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym poprzez zapewnienie im łatwiejszego dostępu do funkcji domowych oraz wsparcia w codziennych czynnościach. 

Sterowanie urządzeniami domowymi: Osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności z ręcznym operowaniem urządzeniami domowymi, takimi jak włączniki, termostaty czy telewizory. Dzięki asystentom głosowym możesz łatwo kontrolować te urządzenia poprzez proste komendy głosowe, co zapewnia większą niezależność i komfort. 

Asyatsnt głosowy - Alexa Amazon

Aby maksymalnie ułatwić codzienne funkcjonowanie, asystenci głosowi mogą pomóc w zadaniach poprzez przyjmowanie poleceń głosowych i wykonywanie odpowiednich działań, na przykład dodawanie produktów do listy zakupów czy ustawianie przypomnień. 

W przypadku nagłych sytuacji, takich jak upadek czy nagłe pogorszenie się zdrowia, możesz użyć asystenta głosowego do wezwania pomocy. Wystarczy jedno proste polecenie głosowe, aby wysłać powiadomienie do opiekunów lub służb ratunkowych.

Inteligentny dom jest dla każdego

Zaawansowane technologicznie rozwiązania, takie jak systemy automatyki budynkowej, mogą istotnie poprawić jakość życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Inteligentny dom nie tylko ułatwia codzienne czynności, ale także zapewnia niezależność i bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i systemów, osoby z niepełnosprawnościami mogą kontrolować swoje otoczenie za pomocą głosu, gestów lub aplikacji mobilnych, co daje im większą autonomię i swobodę.

Możliwości, jakie oferuje inteligentny dom, obejmują zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją, dostęp do kamery monitoringu, alarmów pożarowych i czujników gazowych, a także automatyczne drzwi i windy, które ułatwiają poruszanie się po domu.

Ponadto, integracja systemów zarządzania energią, sprzętu AGD i elektroniki użytkowej pozwala na zoptymalizowanie wydajności i oszczędności energetycznych, co jest istotne zarówno dla środowiska, jak i portfela.

Należy jednak pamiętać, że wdrażanie technologii inteligentnego domu dla osób z niepełnosprawnościami wymaga indywidualnego podejścia i dopasowania do ich potrzeb. Współpraca z ekspertami ds. dostępności oraz specjalistami zajmującymi się technologią asystującą może znacząco zwiększyć skuteczność i użyteczność tych rozwiązań.

Podsumowując, inteligentne domy są znaczącym krokiem naprzód w kierunku zapewnienia równych szans i pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Dzięki nim, codzienne życie staje się łatwiejsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze, co stanowi istotny krok w kierunku budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Poznaj możliwości, jakie daje inteligentny dom. Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Ewelina Schubert

tel. 717 187 371

Od ponad 6 lat w branży, niezmiennie dba o dobre relacje z partnerami i klientami. Bezwarunkową miłością darzy kawę oraz kuchnię śródziemnomorską.

Wyślij wiadomość > 

Udostępnij ten wpis
Nasze blogi
Archiwum
Co oferują inteligentne ogrody?
Zielone smart innowacje